Web10 bliver til UnoEuro. Læs mere her.
BYG ET WEBSITE

Opret et website allerede idag
 
Gør det selv:
 
Vi hjælper dig:

BETINGELSER

terms border

Forretningsbetingelser, web10 / Talk Active Aps. CVR. 30 59 45 09

Disse forretningsbetingelser gælder al handel mellem kunden og web10 (Talk Active Aps.). Kunden skal være myndig, hvilket i Danmark vil sige 18 år gammel, for at kunne indgå en handel.

Når kunden afgiver en bestilling hos web10, indgås en bindende aftale mellem kunden og web10. Ved bestilling giver kunden samtykke til at web10 snarest går i gang med effektueringen af ordren.

Anvendelse af diskplads og systemressourcer
Den allokerede diskplads er beregnet til websider, e-mail og database. web10 tillader ikke anvendelse af diskplads til lagring af større filer til download, streaming media eller opmagasinering af materiale, der ikke er tiltænkt brug i forbindelse med websider, e-mail eller database. web10 tilbyder fri trafik på abonnementet, såfremt indholdet stemmer overens med ovenstående, og såfremt trafikken ikke belaster maskiner og netværk i urimelig grad. Det er ikke tilladt at bruge diskpladsen til materiale af ulovlig eller anstødelig karaktér, herunder ulovligt kopieret software, musik, tekst, billedmateriale og ligndende samt pornografisk, racistisk eller diskriminerende materiale. Sker dette, vil abonnementet uden varsel blive lukket, og kunden vil blive faktureret for den mængde trafik, der har været anvendt til at overføre materialet. Derudover vil forseelsen blive anmeldt til de relevante myndigheder. Brug af scripts/programmer er tilladt i det omfang, at brugen ikke medfører et urimeligt stort ressourceforbrug på maskinerne, og at scripts/programmer på ingen måde benyttes til at tilegne sig adgang til andre filer eller informationer på maskinerne end kundens egne. Der henstilles generelt til, at kunden er bevidst om det faktum, at alle systemressourcer deles med øvrige kunder, og at kundens brug af systemressourcerne sker under hensyntagen til dette. web10 er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved brug af tredje parts programmer fra easy-install-toolbox.

Talk Active og Spam
Talk Active filtrerer alt netværkstrafik for spam og fjerner spam e-mails der detekteres inden disse når ind til brugerne, på lige fod med e-mails der indeholder virus. Filteret er meget præcist og detekterer sjældent mails som ikke er spam i virkeligheden. Skulle dette alligevel ske er der mulighed for at whiteliste (godkende) specifikke afsendere. Som kunde hos Talk Active accepteres tilstedeværelsen af dette filter, og det faktum at det ikke kan deaktiveres for enkelte kunder. Af de ca. 500.000 e-mails der sendes gennem Talk Active’s netværk dagligt detekteres kun et par stykker fejlagtigt og afsenderen får altid besked om dette. De teknologier der benyttes er RBL/ORBL blacklisting og greylisting samt til sidst en heuristisk analyse (SpamAssassin) der dog ikke afviser e-mails, men blot markerer disse som værende spam. Talk Active kan ikke garantere at filteret fjerner alt spam og virus.

Support
Vi yder gratis support til spørgsmål stillet via vores kontaktformular. Telefonsupport vil blive takseret til 250,- pr. påbegyndt halve time.

Ansvar og fortrolighed
web10 tager daglig backup både via RAID og backup-server, men det påhviler kunden selv at tage backup af sine data. Backup er ikke beregnet til at blive indlæst for en enkelt kunde, men kun hvis en hel server går ned. Så vil web10 om muligt indlæse backup for alle kunder. web10 kan ikke stilles til ansvar for evt. tab eller skade forvoldt af web10s produkter, tjenester eller andet, medmindre dette skyldes grov uagtsomhed fra web10s side. Hvis web10 ikke er i stand til at levere lovede produkter eller tjenester som følge af forhold, der ligger uden for vor kontrol, er web10 ikke erstatningspligtig.

Alt information sendt til kunden herunder brugernavne, passwords, support og generel information er fortrolig. Denne information må således ikke videregives til 3. part.


Webhotellet er personligt, hvilket betyder det må anvendes af andre men ansvar og styring tilhører af kunden. Derudover må det videresælges helt eller delvist som konkurrende produkt, medmindre der er tale om en fuldstændig kundeoverdragelse.


Abonnementsperiode, fornyelse og opsigelse
Et Abonnement løber i 12, 24 eller 36 måneder ad gangen (en 'Abonnementsperiode'). Abonnementsperioden kan gentegnes 1 år ad gangen. Kunden kan ligeledes opsige midt i perioden. Opsigelsen skal være skriftlig og indeholde underskrift, brugernavn og domænenavn. Ved kundens opsigelse vil det ikke være muligt at få refunderet allerede indbetalt abonnement. web10 kan opsige et abonnement med 1 måneds varsel. Opsiger web10 et abonnement før en abonnementsperiode er udløbet, refunderes til kunden et beløb svarende til betaling for den resterende abonnementsperiode. web10 kan opsige et abonnement med øjeblikkelig virkning, hvis der er sket overtrædelse af forretningsbetingelserne. I så fald vil der ikke blive ydet refusion af indbetalte beløb. Da domæneregistrering og webhosting er specielt til kunden tilpassede ydelser, tilbydes kunden ikke fortrydelsesret på de foretagne bestillinger. Ved manglende betaling af fornyelse lukkes webhotel.

Kunden har pligt til at vedligeholde kontaktoplysninger via kontrolpanelet.

Betalingsbetingelser
- Betaling: Kunden skal betale Abonnementet online ved brug af sit eget betalingskort (danske/internationale), tilsendt girokort eller bankoverførsel. Ved femsendelse af indbetalingskort pålægges yderliger 20,- i administrationsgebyr.

- Ingen fortrydelsesret: web10’s produkter / ydelser leveres specialtilpasset til den enkelte kunde, og derfor er almindelig fortrydelsesret ikke gældende - forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

- Betalingfrist: På alle fakturaer ydes en betalingsfrist på 8 dage. Er betaling ikke modtaget indenfor fristen, afsendes en rykkerskrivelse. Der opkræves et rykkergebyr på kr. 80,- (100,-) for hver rykkerskrivelse, og udebliver betaling efter 2 rykkere, vil sagen blive videregivet til inkasso. Alle udgifter til sagsbehandlingen afholdes af kunden.

Webhoteller oprettes normalt indenfor 1 time, mens domæner oftest først vil blive bestilt hos de respektive leverandører, når betalingen eller bevis herfor er web10 i hænde.
Ved fremsendelse af indbetalingskort pålægges et administrationsgerbyr på 20 kr. til dækning af porto og håndtering.

Overdragelse
I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller dele af web10's forretningsaktiviteter, er web10 berrettiget til at overdrage kundens abonnement samt sine rettigheder og forpligtigelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.

Ændringer i abonnement
web10 kan uden varsel ændre i de i abonnementet inkluderede muligheder og tjenester såfremt dette vurderes nødvendigt af hensyn til datasikkerhed, lovgivning eller lignende.

Når man har bestilt et webhotel på web10.dk har man tilkendegivet at man har læst og forstået ovennævnte betingelser.